Portfolio

hzsIk houd van de zachte kant, de binnenkant. Cosmetische mooischrijverij, daar doe ik niet aan. Net zo min als aan lege slogans. De vlag moet de lading dekken en die lading moet goed zijn. In dat geval werk ik graag met je samen.

Mijn klanten komen vooral uit de publieke sector: gemeenten, provincies, zorginstellingen, culturele instellingen, onderwijs, bibliotheken, uitgeverijen en bladen. Voor de mooiste bibliotheek van het land, denieuwebibliotheek Almere, organiseer ik DebatCafé’s. Daarnaast doe ik live interviews voor publiek.

In een eerste, vrijblijvend, gesprek hoor ik graag wat je beoogt. Aan de hand daarvan maak ik een offerte die aan duidelijkheid niets te wensen over laat en waarin ik doel, werkwijze en kosten helder beschrijf. Ik kan mijn uurprijs aanhouden, of we spreken een prijs af voor de gehele productie. Bevalt inhoud, aanpak en prijs, dan ga ik aan de slag. Deadline is voor mij deadline. Ik werk snel en zelfstandig.

Opdrachtgevers
Gemeente Almere | Provincie Flevoland | Stadsarchief Almere | Zimihc Utrecht | Museumkwartier Utrecht | Artekino Amersfoort | De Nieuwe Bibliotheek Almere | Rijkswaterstaat | TNO Arbeid | Vereniging Bedrijfskring Almere | Het Kantoor Utrecht | Uitgeverij Meulenhoff Amsterdam | Uitgeverij Milinda Rotterdam | Uitgeverij Het Spectrum | Windesheim Flevoland | GGD Flevoland | Jeugdzorg Flevoland | Ziekenhuis Amstelveen | Flevoziekenhuis Almere | BoeddhaMagazine | Uitgeverij Milinda | Jeugdcultuurfonds Nederland | Adviesraad Sociaal Domein Almere | Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden | De Schoor | Archeologie Gemeente Almere | Interwerk | Jeugdcultuurfonds | Jeugdsportfonds

Nat & Droog - Nederland met andere ogen bekeken - Rijkswaterstaat 200 jaar